D.O.G. Art Creator

Creative Inspiration

X-Banner

November 28, 2014 - Products

X-Banner หรือ X-Stand ลักษณะตัวโครงเป็นกากบาทตัว X มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้แขวนป้ายสื่อโฆษณาสินค้า งานพิมพ์ด้วยเครื่อง HP ความละเอียด 1200 dpi ลงบนกระดาษพลาสติก PP Film 260 แกรม เคลือบมันหรือเคลือบด้าน เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร ขนาดมาตรฐาน ที่ใช้ทั่วไปคือ  0.60X1.60 m. และ 0.80×1.80 m. x-banner ประโยชน์ : X-Banner ใช้เป็น ป้ายแสดงสินค้า แบบม้วนเก็บได้ จุดเด่น : X-Banner 1. พลาสติก ยืดหยุ่นสูง 2. โครงสร้างอะลูมิเนียมหนาพิเศษ ทนทาน 3. น้ำหนักเบาเพียง 0.6 กิโลกรัม 4….

read more