X-Banner

X-Banner Cosmopolitan

Details

  • Client Cosmopolitan
  • Categories Display
  • x-banner: X-Banner หรือ X-Stand, ป้ายตัว x, ป้ายขาตัว x, ป้ายพับได้,ป้ายแบบกาง, ป้ายพกพา, X Banner,Banner ขาตัว X, ป้ายโฆษณา, เป็นชุดประชาสัมพันธ์ ตัวโครงเป็นกากบาทลักษณะตัว X มีน้ำหนักเบา ใช้ตั้งในบริเวณไม่มีลม (Indoor) หรือในห้องแอร์ แต่ละรุ่นประกอบด้วย หลายวัสดุผลิต เช่น พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก มีถุงผ้าสีดำใส่ให้พร้อมขาตั้ง ต้องเก็บรักษางานพิมพ์แยกตะหากกับขาตั้ง พับเก็บแล้วความยาวไม่เกิน 1 เมตรทุกขนาด

X-Banner หรือ X-Stand, ป้ายตัว x, ป้ายขาตัว x, ป้ายพับได้,ป้ายแบบกาง, ป้ายพกพา, X Banner,Banner ขาตัว X, ป้ายโฆษณา, เป็นชุดประชาสัมพันธ์ ตัวโครงเป็นกากบาทลักษณะตัว X มีน้ำหนักเบา ใช้ตั้งในบริเวณไม่มีลม (Indoor) หรือในห้องแอร์ แต่ละรุ่นประกอบด้วย หลายวัสดุผลิต เช่น พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก มีถุงผ้าสีดำใส่ให้พร้อมขาตั้ง ต้องเก็บรักษางานพิมพ์แยกตะหากกับขาตั้ง พับเก็บแล้วความยาวไม่เกิน 1 เมตรทุกขนาด