Fullframe

Fullframe 3x3 หน้าตรง

Details

  • Categories Display

Fullframe เป็นโครงอลูมิเนียมสำเร็จรูปสานกันเป็นโครงสร้างแข็งแรง สามารถพับเก็บได้ ใช้งานสะดวก ชิ้นงานภาพเป็นแผ่น PVC ติดแถบแม่เหล็ก มีอุปกรณ์ครบชุด เหมาะใช้เป็นฉากหลังสำหรับถ่ายภาพหรือเปิดตัวสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-6981110